Page content

Consistentie

Consistentie

Wat is consistentie?

Met het begrip consistentie wordt de samenhang tussen twee elementen beschreven. Consistentie kan betrekking hebben op een aanbod, een beleid binnen een bedrijf of op marketingtechnieken. Er is sprake van consistentie als er een duidelijke verbinding valt waar te nemen.

Een aanbod is consistent als er een duidelijke verbinding is waar te nemen tussen de diverse elementen in een aanbod. Deze samenhang kan betrekking hebben op diverse factoren zoals behoeftebevrediging, het gebruik of de producteigenschappen. Het aanbod moet gericht zijn op één duidelijke invulling van een behoefte.

Consistentie in bedrijfsvoering geeft een duidelijke samenhang in een bedrijfsbeleid weer. Elk onderdeel van de bedrijfsvoering moet gericht zijn op het realiseren van één doelstelling. Deze doelstelling kan onderverdeeld zijn in subdoelstellingen.

Ook in de marketing speelt consistentie (samenhang) een belangrijke rol. Consistentie is dan ook één van de overtuigingsprincipes van meester psycholoog (en overtuiger) Robert Cialdini. De term consistentie wordt in dit geval gekoppeld aan commitment en heeft betrekking op de content die verspreid wordt. Hierbij wordt ingespeeld op het feit dat mensen zich vaak vasthouden aan een eerste beslissing (consistentie). Een beslissing om interesse te tonen in een bedrijf (commitment) is hier een voorbeeld van. Het afwijken van een eerder gemaakte keuze voelt vaak als verlies van tijd, geld, energie en moeite en zal daarom minder vaak voorkomen.

Bedrijven kunnen handig op deze “kleine toezegging” inspelen door de doelgroep een aantal relatief eenvoudige prikkels te geven. Hierbij kan gedacht worden aan voorbeelden als een verlanglijstje op de website als tactische reminder van de eerder getoonde interesse, de 2-stept-opt-in mogelijkheden die tot een hogere conversie zullen leiden.

Consistente content zal een extreem belangrijke factor zijn in het online marketing succes van een bedrijf. Er kan winst geboekt op de volgende vlakken:

  • Meer autoriteit en vertrouwen;
  • Meer naamsbekendheid;
  • Een verhoging van het aantal leads;
  • Verbetering van SEO mogelijkheden;
  • Meer werkelijk geïnteresseerde bezoekers.