Page content

Doelgroep

Doelgroep

Wat is een doelgroep?

De karakteristieke overeenkomsten formeren een doelgroep uit een groep individuele mensen. Als deze overeenkomsten passen bij een aanbod van een bedrijf, kan dit worden gezien als een doelgroep. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om het aanbod af te stemmen op een groep mensen met overeenkomstige karakteristieke eigenschappen.

Het is voor een bedrijf zeer interessant om zich te verdiepen in de overeenkomstige karakteristieke eigenschappen van een groep mensen en deze te definiëren. Deze mensen hebben immers vaak dezelfde drijfveren om een keuze te maken. Het vaststellen van de kenmerken van een doelgroep is een belangrijk onderdeel van vrijwel iedere strategische (lange termijn) keuze die een bedrijf moet maken.

Deze achterliggende drijfveren en consumentenprofielen zullen een behoefte en een bijbehorend koopgedrag zeker beïnvloeden. Een bedrijf dat zich hierin verdiept en zo inzicht voor zichzelf verschaft kan hier handig op inspelen door de communicatie hierop af te stemmen of eventueel het aanbod aan te passen. De organisaties proberen immers, met behulp van campagnes, reclames en andere marketinguitingen, een gedragsverandering te realiseren.

Een boodschap die wordt gericht aan een jongere doelgroep, zal een heel ander karakter hebben dan de content die aan ouderen wordt gericht. Daarnaast zal er in de meeste gevallen gekozen worden voor andere media kanalen.

De marketingboodschap en de vorm waarin dit wordt overgebracht wordt afgestemd op de doelgroep. Hierbij moet ook onderscheid worden gemaakt tussen de zakelijke- en particuliere markt. Bij een bedrijf dat zich richt op de particuliere markt spelen aspecten als leeftijd, geslacht, demografische factoren, uitgavenpatroon, opleidingsniveau en interesses een belangrijke rol. Een zakelijke doelgroep is te onderscheiden in segmentatie factoren als branche, aantal werknemers, vestigingsplaats, omzet en de aard van het bedrijf.

Na het bepalen van deze (algemene factoren) kan de doelgroep gesegmenteerd worden in (sub) doelgroepen. In veel gevallen zijn er behoorlijke verschillen te onderscheiden in de behoeften binnen specifieke groep mensen. Daarom is het belangrijk om ook een aantal open vragen te stellen die (een gedetailleerder) inzicht bieden in de behoeftes van de doelgroep. Hierbij kunnen onder andere de volgende vragen gesteld worden:

  • Wat baart de doelgroep zorgen?
  • Wat is de vrijetijdsbesteding van de doelgroep?
  • Wat zijn de dagelijkse bezigheden van de doelgroep?
  • Wat zijn de karakteristieke kenmerken van het aankoop en gebruiksgedrag?