arrow_drop_up arrow_drop_down
Stapelen

Stapelen

Wat betekent stapelen?

De term “stapelen” is een uitdrukking die veel in de marketing wordt gebruikt. De resultaten uit een vorige periode dienen als basis voor het realiseren van successen in een nieuwe periode. In dit opzicht is het stapelen in de marketing vergelijkbaar met het stapelen wat we vroeger als kind deden met behulp van een blokkendoos: als we een toren maakten, stapelden we blokje voor blokje de lucht is. We bouwden door op een eerder succes in vorm van het blokje dat op een bepaalde hoogte bleef staan. Het is een eenvoudig voorbeeld maar in de marketing is het niet anders, hierin wordt verder gebouwd op basis van de eerdere resultaten, zoals het genereren van leads. Vaak gaat de effectiviteit en het rendement door het stapelen omhoog. De kracht van stapelen kan op diverse manieren worden toegepast. Het verhogen van de klantwaarde is hierbij de doelstelling. Een verdienmodel dat wordt ingericht met het realiseren van wederkerende omzet als doelstelling is een goed voorbeeld hiervan. Een online leeromgeving of online community maakt veel gebruik van deze marketingvorm. Hierbij wordt de waarde van een aanbod gebruikt om een nieuwe, hogere waarde te realiseren. Dit is bijvoorbeeld toe te passen door naast een aangeschafte cursus, ook het resterende aanbod in cursussen zichtbaar op een scherm weer te geven. Deze zijn vanzelfsprekend niet te openen, maar nodigen de gebruiker wel uit voor een “vervolgaankoop”. De toegevoegde waarde die de gebruiker ervaart door het volgen van de cursus zal de cursist extra motiveren om de vervolg cursussen aan te schaffen. Veel grote en succesvolle bedrijven houden zich bezig met de kracht van het stapelen. Dit wordt vooral gedaan door een gebundeld aanbod aan te bieden. Door het bundelen van diverse onderdelen uit een aanbod tegen een aantrekkelijke totaalprijs, wordt de “gevoelsmatige pijn” voor de consument verminderd, zeker als het aanbod inzichtelijk wordt gemaakt met een rekensom waarin de voordelen duidelijk naar buiten komen. Ook bedrijven die in eerste instantie een abonnement aanbieden tegen een zeer gunstig starttarief maken gebruik van de kracht van stapelen. De doelgroep kan immers op deze manier kennis maken met de toegevoegde waarde van het aanbod en zal er snel dusdanig aan gewend raken, dat ze niet zonder willen. Hiervoor zijn ze ook bereid om een hogere prijs te betalen.
Reactie plaatsen