arrow_drop_up arrow_drop_down
Superpromoter

Superpromoter

Wat is een superpromoter?

Een superpromoter zal anderen ertoe bewegen om gebruik te maken van het aanbod van een bedrijf, zonder dat hier iets tegenover staat. Veel bedrijven gebruiken loyaliteitsprogramma’s om klanten (ambassadeurs) te motiveren om nieuwe kanten aan te brengen. Een superpromoter heeft deze motivatie niet nodig. Hierbij is sprake van een spontane beweging. Een bedrijf kan hiervan profiteren in de vorm van het verwelkomen van nieuwe klanten en de daaruit voorkomende omzetgroei. Een superpromoter kan dus een imago van een bedrijf bepalen. Een superpromoter is een persoon die een bedrijf bij een meting naar de Net Promotor Score een waardering van een 9 of 10 zal geven. Het verschil tussen een promotor en een superpromoter is echter dat een promotor een intentie heeft tot aanbevelen en een superpromoter dit ook daadwerkelijk zal doen. Deze mensen hebben een aanstekelijk enthousiasme waarmee ze de keuzes van anderen kunnen beïnvloeden. Een bedrijf kan, met behulp van de superpromoter, gebruik maken van de kracht van dit enthousiasme. Hieruit kan een onderscheidende strategie worden geformuleerd waarbij er in dit geval niet gericht wordt op het wegnemen van alle factoren die een doelstelling in de weg kunnen staan, maar juist gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten van een aanbod. Deze factoren kunnen zelfs ingezet worden als belangrijk marketing instrument. Met behulp van een superpromoter kan er worden gekeken naar verbeterpunten om het aanbod te finetunen. Het is hierbij van grote waarde om de beweegreden van de superpromoter te achterhalen door in contact te komen met deze persoon(en). Dit kan gedaan worden door middel van een persoonlijk gesprek of een zorgvuldig uitgevoerde enquête. Het is in dit geval wel van belang om de juiste mensen te benaderen. Een promotor is géén superpromoter. De groep van superpromoters moet zorgvuldig gedefinieerd worden om verzekerd te zijn van betrouwbare en bruikbare informatie. Als de informatie op een juiste wijze geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt, kan dit zeer waardevolle inzichten opleveren voor een bedrijf die als basis kunnen dienen voor strategische beleidsvorming.
Reactie plaatsen