arrow_drop_up arrow_drop_down
Synergie

Synergie

Wat is synergie?

Synergie is een begrip dat de toegevoegde waarde omschrijft van de bedrijfsprocessen (of diverse elementen in een aanbod) die elkaar versterken en op deze manier van hogere waarde zijn voor een organisatie. De optelsom van de gecombineerde waardes is groter dan de individuele bijdrage. Synergie is afgeleid van het Griekse “synergia”, dat "samenwerken" betekent. Er is ook sprake van synergie bij een samenwerking (fusie), overname of joint venture tussen twee bedrijven. De betrokken activiteiten kunnen zowel gelijkwaardig als ondersteunend aan elkaar zijn. Het positieve effect van synergie zorgt voor een waardeverhoging (1 + 1 = 3). Voor bedrijven is het creëren van synergie binnen een groep van groot belang. De aanwezige potentie van een groep is immers de som van hetgeen alle groepsleden gezamenlijk kunnen presteren met betrekking tot arbeidsproductiviteit en efficiëntie. Hierbij zijn groepsprocessen (de interne samenwerking van medewerkers) van grote waarde. Synergie kan in dit geval worden gezien als het tegenovergestelde van een compromis. Daarnaast kan er een synergie zijn in een aanbod. Een winkel die gerelateerde producten verkoopt loopt een grotere kans op een hogere gemiddelde besteding dan een winkel die losstaande producten aanbiedt. Denk hierbij aan een online aanbieder van management cursussen, die ook boeken over management verkoopt. Daarnaast kan er synergie zijn in de uitstraling van een bedrijf. Synergie kan bijvoorbeeld leiden tot een krachtige boodschap als er een goede relatie ontstaat tussen paid-, owned- en earned media met de uitingen die op de eigen kanalen worden verspreidt. De kracht van de diverse boodschappen kunnen elkaar versterken en meer indruk maken op een doelgroep. De term synergie wordt onterecht vaak verward met de term synergisme. Synergie heeft alleen betrekking op de positieve effecten van een samenwerking dus als groepsleden elkaar versterken in plaats van elkaar verzwakken. Bij synergisme is dit niet het geval. Deze term heeft juist betrekking op alle consequenties van een samenwerking, ook de negatieve kanten.
Reactie plaatsen