Page content

Forum

Forum

Wat is een forum?

Een forum is een online discussieruimte die plaats biedt aan meerdere mensen met gedeelde interesses. Een forum wordt ook wel een internet- of discussieforum genoemd. Op dit publiekelijke discussie platform kunnen vragen worden gesteld, meningen worden gedeeld en andere gesprekken gevoerd. De onderwerpen kunnen worden onderverdeeld in categorieën en subcategorieën.

De bijdragen van de deelnemers worden gearchiveerd, waardoor een gesprek over een langere periode kan worden gevoerd en de deelnemers niet op eenzelfde moment online hoeven te zijn. Dit laatste kenmerk vormt het grootste verschil met andere discussie mogelijkheden zoals chatrooms en diverse social media platforms.

In de meeste gevallen worden de forumonderwerpen weergegeven in aflopende volgorde van datum en tijd. De topics waar een laatste bijdrage aan een gesprek is toegevoegd staan bovenaan. Op deze manier kunnen de gebruikers eenvoudig onderscheiden welke forumonderwerpen actueel zijn.

Er zijn forums waar iedereen, zonder vorm van registratie aan mag deelnemen, bij andere online discussie ruimtes is een aanmelding verplicht om deel te mogen nemen aan een online gesprek. Dit mag eventueel met een bijnaam om een anonimiteit te waarborgen. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van avatars of virtuele handtekeningen om een identiteit aan te nemen. Open forums zijn veel kwetsbaarder voor spam aanvallen.

Het grote nadeel van een forum zijn de beperkte mogelijkheden en de kwetsbaarheid voor “bezoekers” met een ongepast gedrag. Veel forums van een hogere kwaliteit hebben een reglement opgesteld waaraan een bezoeker moet voldoen om deel te mogen nemen aan de online conversatie. Een moderator controleert of de deelnemers zich aan deze afspraken houden. Deze persoon heeft dan ook de mogelijkheid om bijdragen te verwijderen.

Een forum kan gezien worden als de voorganger van de online community. De “modernere conversatie ruimtes” hebben veel meer mogelijkheden en functionaliteiten die zijn afgestemd op de huidige gebruikersbehoeften. Het is dan ook duidelijk zichtbaar dat er een afname is in de hoeveelheid forums en een snelle stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van een online community.