Page content

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wat is een lidmaatschap?

Een lidmaatschap komt in diverse vormen, zowel offline als online, voor. Denk hierbij aan een lidmaatschap van een groep, vereniging of online community. Deze groepen van mensen hebben overeenkomstige interesses, hobby’s, maatschappelijke belangen of overtuigingen. Een lidmaatschap van een gelijkgestemde groep is uitstekend om meningen te delen, gezamenlijk een hobby uit te oefenen, elkaar van informatie te voorzien of een gezamenlijke groep te vormen met het oog op een bepaalde doelstelling.

Aan een lidmaatschap zijn vaak voorwaarden verbonden in vorm van rechten en plichten. Dit kan zijn in de vorm van kosten die voldaan moeten worden om bij deze specifieke groep te mogen aansluiten en gebruik te kunnen maken van de voordelen hiervan. Door het koppelen van een beperking (vaak in vorm van abonnementsgeld) wordt er een waarde aan een lidmaatschap toegevoegd. Dit maakt de drempel om aan te sluiten vaak wel iets hoger, maar is hiermee wel een middel om de echte geïnteresseerden aan elkaar te koppelen.

Een lidmaatschap houdt in dat de leden de doelstelling van de groep, vereniging of online community steunen of zich hiermee verbonden voelen. Een lid dat niet alleen de ideeën steunt die de groep uitdraagt maar ook een toegevoegde waarde hieraan levert, wordt een actief lid genoemd. Passieve leden blijven meer op de achtergrond en zullen enkel aan de voorwaarden van het lidmaatschap voldoen om de groep te steunen.