Page content

Supergebruiker

Supergebruiker

Wat is een supergebruiker?

Een supergebruiker is een titel voor een persoon die het hoogste beheeraccount van een online platform onder zijn of haar hoede heeft. Deze persoon heeft de beschikking over veel meer functionaliteiten in vergelijking met andere gebruikers. Een supergebruiker is een titel die veel gebruikt wordt bij netwerken en databases zoals een forum, online community of andere computersystemen. In sommige gevallen is een moderator ook de persoon die de super gebruiker is, in andere gevallen is dit de systeembeheerder met een IT-achtergrond. Een ander woord voor super gebruiker is “rootgebruiker” of “superuser”.

Een super gebruiker kan diverse administratieve taken verrichten die andere gebruikers niet kunnen uitvoeren. Deze persoon kan wijzigingen uitvoeren met betrekking tot eigendommen van bestanden en autorisatie verlenen met betrekking tot de toegang die een gebruiker nodig heeft om specifieke bestanden in te zien. Daarnaast kan deze persoon applicaties koppelen. Een super gebruiker zal alle vragen en problemen omtrent een CRM systeem kunnen beantwoorden en oplossen en zorgen voor de continuïteit van de systemen.

Vaak hebben deze werkzaamheden een technisch karakter. Daarom is het belangrijk dat deze taak toebedeeld wordt aan iemand met kennis van zaken en heeft niet iedere gebruiker de beschikking over deze functionaliteiten. Als een super gebruiker een specifieke verandering wilt uitvoeren, zal deze persoon gebruik maken van een speciaal gebruikersaccount, waarvan vanzelfsprekend alleen gebruik gemaakt van kan worden met behulp van een code. Op deze manier wordt het gevaar van eventueel misbruik weggenomen.