Page content

E-learning

E-learning

Wat is E-learning?

E-learning (elektronisch leren) is een opleidingsmodel waarbij er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden. Dit heeft betrekking op zowel de distributie, de communicatie en de facilitering van de cursus. Een website of een online community zijn uitstekende platforms om een E-learning omgeving in te richten. Veel bedrijven en instanties gebruiken E-learning om nieuwe klanten aan te trekken zonder de investering in een marketingcampagne. Door middel van kennisdeling kan een autoriteit status verworven worden en het vertrouwen in de kennis en kunde van het bedrijf groeien.

E-learning is onder te verdelen in drie categorieën:

  • Generieke cursussen waarbij het lesmateriaal wordt afgenomen van een externe aanbieder
  • Branche cursussen waarbij het lesmateriaal wordt verspreid door een specifieke aanbieder
  • Interne cursussen waarbij het lesmateriaal intern door een bedrijf gebruikt wordt

Wat is de toegevoegde waarde van E-learning?

E-learning is een uitstekend model om passieve inkomsten te genereren. E-learning kan dan ook gezien worden als een model om wederkerende omzet te genereren waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van het aanbod. De enige investering die gedaan moet worden is een investering in tijd en middelen om de cursus samen te stellen. Na deze investering kunnen de cursisten op ieder gewenst tijdstip en vanaf iedere plaats inloggen, om de kennis tot zich te nemen. Het is hierbij wel belangrijk dat het aanbod actueel is en blijft. Enig onderhoud aan de cursus kan dus noodzakelijk zijn. Verder zal er geen fysieke distributie van het cursusmateriaal plaatsvinden of voorraden moeten worden aangehouden.

Hoe vindt het samenstellen en onder de aandacht brengen van de cursus plaats?

Het samenstellen en onder de aandacht brengen van de cursus zal digitaal plaatsvinden. De E-learning modules zullen in een besloten omgeving worden geplaatst, om te voorkomen dat een persoon die niet in bezit is van een inlogcode bij het aanbod kan. De cursus kan onder de aandacht worden gebracht met behulp van een verkooppagina met de daarbij aansluitende landingspagina’s. Een persoon die geïnteresseerd is in de cursus komt hierdoor in de marketing funnel terecht waarin er gewezen kan worden op het cursusaanbod. Aan deze marketing trechter kan vorm worden gegeven door het verspreiden van waardevolle e-mails en een aanbod van een gratis e-book. Hierdoor wordt het accent gelegd op de kennis van de uitgever van de e-learning module.

Hoe bied je een E-learning aan?

Geïnteresseerden kunnen zich door middel van een opt-in pagina inschrijven voor de e-learning modules. Nadat het cursusbedrag is voldaan, zal de cursist een e-mail ontvangen met hierin de inlogcodes om toegang te krijgen tot de e-learning module(s). Een e-learning module kan per stuk of in een reeks verkocht worden. Door het verkopen van een serie e-learning modules, zal de klantwaarde verhoogd worden. Deze bundel kan tegen een aantrekkelijkere prijs worden aangeboden om de geïnteresseerden te motiveren direct een volledig pakket aan te schaffen. Een andere keuze is om met een starttarief te werken, dat tegen een scherpe prijs wordt aangeboden.

Veel organisaties kiezen ervoor om het hele cursusaanbod inzichtelijk te maken in de besloten e-learning omgeving. Hierdoor zal ook een cursist die er in eerste instantie niet voor kiest om een heel pakket af te nemen, wel steeds geconfronteerd worden met het aanbod. Deze persoon ziet hiermee wel zijn of haar mogelijkheden om na het afronden van de gekozen cursus een nieuwe cursus aan te schaffen. Op deze manier wordt er ingespeeld op de verzameldrift van mensen, die vaak de behoefte hebben om een collectie compleet te maken.

De content van de cursus kan op diverse manieren worden aangeboden. Het lesmateriaal kan in één keer toegankelijk worden gemaakt, zodat de cursist in een eigen tempo de lesstof kan doornemen, maar kan ook periodiek worden vrijgegeven. Deze vorm wordt content dripping genoemd. Het voordeel hiervan is dat er vaak langer contact is met de cursist.