Page content

Online Cursus

Online Cursus

Wat is een online cursus?

Een online cursus is een vorm van kennisdeling waarbij er (voornamelijk) gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden, zoals een website of online community. Een website of community software kan dusdanig ingedeeld worden dat een e-learning omgeving wordt gecreëerd. Een online cursus is voor bedrijven en instanties een uitstekend middel om nieuwe klanten aan te trekken zonder dat hier een investering hoeft te worden gedaan in een uitgebreide marketing campagne.

Wat is het voordeel van een online cursus?

Het grote voordeel voor de makers van een online cursus is dat dit als een passief verdienmodel kan worden gezien. Het kan een wederkerende omzet creëren waarbij je gebruik maakt van de kracht van het aanbod. Na de investering van tijd, zullen er vrijwel géén werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de online cursus en kunnen de gebruikers hier automatisch op ieder gewenst tijdstip, vanaf iedere plaats gebruik van kunnen maken. Voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat de cursus actueel is. Daarnaast zullen er geen voorraden moeten worden aangehouden en vindt er dus ook geen fysieke verzending van studiemateriaal plaats.

Hoe vindt het samenstellen en onder de aandacht brengen van een online cursus plaats?

Het volledige traject van het samenstellen en onder de aandacht brengen van een online cursus vindt digitaal plaats. Als de lesmodules zijn vormgegeven kan dit in een besloten omgeving worden geplaatst, zodat niet iedereen toegang tot deze pagina’s heeft. Door middel van een verkooppagina en een hierop aansluitende landingspagina kan de cursus onder de aandacht worden gebracht bij de doelgroep. De geïnteresseerden komen op deze manier terecht in een marketing trechter, waarin je door het verspreiden van waardevolle mails en het eventueel verstrekken van een gratis e-book je kennis kan bewijzen. Bij het verspreiden van deze content kun je de doelgroep wijzen op je cursusaanbod.

De geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de cursus door een opt-in pagina. Na betaling van het cursusbedrag ontvangen de cursisten een inlogcode die toegang zal verlenen tot de e-learning pagina of pagina’s. Je kunt er immers voor kiezen om een reeks van cursussen te verkopen en op deze manier de klantwaarde te verhogen. Door het bundelen van cursussen en op deze manier een aantrekkelijke prijs voor het aanbod te bieden, zullen veel mensen geïnteresseerd zijn om een volledig online cursuspakket aan te schaffen. Hierbij kan ook worden gekozen voor een starttarief met een scherpe prijsstelling.

Hoe bied je een online cursus aan?

Het is verstandig om in de e-learning omgeving je volledige cursusaanbod te laten zien, zonder dat dit te openen is voor de gebruiker. Een cursist die er niet direct voor kiest om een reeks van online cursussen aan te schaffen, ziet wel direct de mogelijkheden die hij of zij heeft na afronden van de gewenste cursus. Op deze manier wordt er ingespeeld op de verzameldrift die veel mensen hebben. Veel personen hebben immers de behoefte om een collectie compleet te maken. Na een bijbetaling kan een nieuwe online cursusomgeving geopend worden door de cursist.

De content van de cursus kan op diverse manieren worden aangeboden. Het is mogelijk om de cursus in één keer aan te bieden zodat de cursist in eigen tempo de volledige informatie tot zich kan nemen, maar het is ook mogelijk om de content periodiek vrij te geven. Dit wordt content dripping genoemd. Bij deze vorm blijft de cursist vaak langer in beeld.