arrow_drop_up arrow_drop_down
Zingeving

Zingeving

Wat houdt zingeving in?

Steeds meer mensen selecteren een bedrijf op een factor als zingeving. Zingeving is een term die de doelstelling (purpose) van een bedrijf omschrijft in combinatie met de identiteit van de onderneming. Het schetst een beeld van de waarde, betekenis en de doelstelling van een bedrijf. Een organisatie kan zich dan ook onderscheiden door een duidelijke formulering van hun doelstelling, zeker als deze aansluit op het gedachtegoed van de doelgroep. Het “waarom van een organisatie” (de zingeving) krijgt in de ogen van de consument een steeds groter belang, zeker als een maatschappelijk interessante doelstelling wordt nagestreefd en het winstoogmerk minder op de voorgrond staat. Een bedrijf dat de duidelijke toegevoegde waarde van zingeving inziet, kan dit voor de doelgroep inzichtelijk maken door purpose-marketing. Het voornaamste doel van dit krachtige marketinginstrument is dat de doelgroep een beeld krijgt op welke manier de organisatie een bijdrage levert aan de maatschappij. Dit sociale doel speelt immers vaak een belangrijke rol in de keuze voor een bedrijf, met betrekking tot de gunfactor. In veel gevallen is de consument zelfs bereid om een hogere prijs te betalen als de maatschappelijke bijdrage aanspreekt. Zingeving bewijst dat hogere maatschappelijke doelstellingen zeker in verhouding kunnen staan met het succes van een bedrijf. In dit opzicht vindt er een verschuiving plaats van een op winst gerichte onderneming naar een onderneming dat zich op waarden richt. De sociale menselijke waarden treden hierdoor meer op de voorgrond en moeten in alle bedrijfsprocessen zijn verankerd. Er wordt op deze meer nadruk gelegd op het ideaal waarvoor ingezet wordt. Het is wel van belang dat deze waarden realistisch zijn en dat het bedrijf niet op deze vlakken in opspraak kan raken. Op het moment dat dit niet het geval is, wordt een bedrijf als ongeloofwaardig gezien en kan dit merkbaar zijn in het bedrijfsresultaat. Voorbeelden van deze sociale waarden met betrekking op zingeving zijn:
  • Het steunen van de lokale economie;
  • Het creëren van werkplekken in de omgeving;
  • Het zichtbaar helpen van goede doelen;
  • Een waarneembare bijdrage leveren aan het milieu;
  • Het gebruik van eerlijke grondstoffen;
  • Een duidelijke zichtbaarheid dat er geen gebruik is gemaakt van de inzet van mensen uit lagelonenlanden.
Reactie plaatsen